Europejskie centrum chirurgii ręki

Infolinia (PN-PT 10-18): 00 48 535 911 112
00 48 535 555 999
Wybierz język:
pl en es ua ru ch
Europejskie centrum chirurgii ręki
Strona główna / Anatomia / Skróty nazw

Skróty nazw

Najczęściej używane angielskie skróty w Chirurgii Ręki:

ABC
aneurysmal bone cyst

torbiel kostna tętniakowata

AIN
anterior interosseous nerve

nerw międzykostny przedni - gałąź od nerwu pośrodkowego

A1
A1 pulley

troczek a1 - patrz Urazy Ścięgien Zginaczy

AOL
anterior oblique ligament

więzadło przednie skośne

APL
abductor pollicis longus

ścięgno odwodziciel kciuka długi

patrz choroba deQuervaina

ASSH
American Society for Surgery of the Hand

Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Ręki - patrz www.assh.org

AVNs
avascular necrosis

martwica jałowa - patrz choroba Kienbocka

CIA
carpal instability adaptive

zaadaptowana niestabilność nadgarstka

CIC
carpal instability complex lub carpal instability combined

niestabilność nadgarstka, w której dochodzi do niestabilności między kośćmi danego szeregu nadgarstka

CID
carpal instability dissociative 

niestabilność pomiędzy kośćmi danego szeregu nadgarstka

CIND
carpal instability non dissociative 

niestabilność w której dochodzi do rozejścia się między bliższym i dalszym szeregiem kości nadgarstka, a nie pomiędzy poszczególnymi kośćmi nadgarstka - może być VISI lub DISI

CMC
carpometacarpal

nadgarstkowo śródręczny np. staw CMCJ

CT
computer tomography

tomografia komputerowa

CTP
carpal tunnel pressure

ciśnienie w kanale nadgarstka

CTR
carpal tunnel release

operacja uwolnienia z ucisku - dekompresji kanału nadgarstka polegająca na przecięciu więzadła poprzecznego nadgarstka

CTS
carpal tunnel syndrome

zespół cieśni kanału nadgarstka - patrz Zespół Cieśni Kanału Nadgarstka

DCP
dynamic compression plate

płytka dynamicznie kompresująca (uciskająca)

DC 6
sixth dorsal compartment

6 przedział w obrębie troczka prostowników nadgarstka - patrz Choroba de Quervaina

DIP
distal interphalangeal

staw międzypaliczkowy dalszy

DISI
dorsal intercalated segment instability 

grzbietowa niestabilność miedzysegmentalna nadgarstka

DRUJ
distal radioulnar joint

taw promieniowołokciowy dalszy

ECRB
extensor carpi radialis brevis

prostownik promieniowy nadgarstka krótki

ECU
extensor carpi ulnaris

prostownik łokciowy nadgarstka

ED
extensor digitorum

prostownik palca

EDBM
extensor digitorum brevis manus 

prostownik palca małego

EDC
extensor digitorum communis

prostownik wspólny palców

EDM
extensor digiti minimi

prostownik palca małego

EF
external fixation

zewnętrzna stabilizacja z użyciem stabilizatora zewnętrznego

EMP
extensor digiti proprius

ścięgno prostownik własny palca wskazującego

FBs
foreign Dobies

ciało obce np. w ranie opiłek metalu

FDP
flexor digitorum profundus

ścięgno zginacz palca głęboki

FTS
flexor tenosynovectomy

operacja wycięcia błony maziowej ścięgien zginaczy palców

GCTTS
giant cell tumor of the tendon sheath

guz olbrzymiokomórkowy pochewki ścięgnistej

HAVS
hand-arm vibration syndrome

choroba wibracyjna ręki i przedramienia

HSAs
hospital service area

okolica szpitalna

IF
internal fixation

stabilizacja wewnętrzna

IML
intermetacarpal ligemant

więzadło między kośćmi śródręcza

IOM
interosseous membrane

błona międzykostna

J
joint

staw - np. PIPJ - staw międzypaliczkowy bliższy

JRA
juvenile rheumatoid arthritis

Młodzieńcze Reumatoidalne Zapalenie Stawów

JT
juncturae tendinum

połączenia scięgniste pomiędzy ścięgnami prostującymi palce na grzbiecie ręki

K wire
Kirschner wire

drut Kirschnera

MCP
metacarpophalangeal

śródręcznopaliczkowy np. staw śródręcznopaliczkowy - MCPJ

MMT
manual muscle testing

ręczne badanie mięśni

MP
metacarpophalangeal 

śródręcznopaliczkowy np. staw śródręcznopaliczkowy kciuka - MPI

MRI
magnetic resonance imaging

badanie rezonansem magnetycznym

NCV
nerve conduction velocity

ocena szybkości przewodnictwa nerwowego w badaniu EMG

NCVs
normal nerve conduction values 

prawidłowe wartości NCV

NIDDM
non—insulin dependent diabetes mellitus 

typ cukrzycy dający się leczyć insuliną tzw. zależny od insuliny

NVCF
neurovascular cutaneous flap

płat skórny zawierający fragment nerwu i naczyń krwionośnych

OA
osteoarthritis

choroba zwyrodnieniowa

ODWG
occult dorsal wrist ganglion

ukryta torbiel galaretowata (ganglion) nadgarstka

OR
operation room

sala operacyjna

OT
operation theatre

blok operacyjny

OCTR
open carpal tunnel release

operacja uwolnienia nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka metodą na "otwarto"

ORIF
open reduction internal fixation

technika otwartego nastawienia złamania i stabilnego zespolenia np.płytką i śrubkami

PA
posteroanterior

przednio tylny - jedna z pozycji wykonywania zdjęć RTG

P1
proxymal phalanx

paliczek podstawny-bliższy

PCB
palmar cutaneous branch

galąź skórna dłoniowa

PCBMN
palmar cutaneous branch of median nerve

dłoniowa gałąź skórna nerwu pośrodkowego

PIN
posterior interosseous nerve

nerw międzykostny tylny gałąź od nerwu promieniowego

PRC
proxymal row carpectomy

operacja wycięcia bliższego szeregu kości nadgarstka

PT
pronator Teres

mięsień nawrotny obły

RDS
reflex sympathetic dystrophy

odruchowa dystrofia współczulna (algodystrofia)

RTD
radial tunnel decompression

dekompresja kanału nerwu promieniowego

RTS
radial tunnel syndrome

zespół cieśni nerwu promieniowego

SAM
short arc motion

krótki łuk ruchu

SB
sagittal band

więzadło stawu MP

SBRN
superficial branch of the radial nerve

gałąź powierzchowna nerwu promieniowego

SEPs
somatosensory evoked potentials

czuciowe korowe potencjały wywołane

SL
scapholunate

łódkowo księżycowate np. staw SLJ

SLAC
scapholunate advanced collapsed

zapadnięcie się kości łódeczkowatej i księżycowatej

SLD
scapholunate dissociation

poszerzenie przestrzeni pomiędzy kością łódeczkowatą a kością księżycowatą widoczne w RTG

SPA
superficial palmar arch

tętniczy łuk dłoniowy powierzchowny

SRN
superficial radial nerve

galąź powierzchowna nerwu promieniowego

TAM
total active motion

całkowita ruchomość czynna

TCL
transverse carpal ligament

poprzeczne więzadło nadgarstka - patrz Zespół Cieśni Kanału Nadgarstka

T-III MC
trapezio-third metacarpal (ligament) 

więzadlo między kością czworoboczną większą a trzecia kością śródręcza

TF
trigger finger

Zwężające zapalenie pochewki ścięgnistej tzw.palec trzaskający – patrz Palec trzaskający

TFCC
triangular fibrocartilage complex

kompleks chrząstki trójkątnej

TOS
thoracic outlet syndrome

zespół górnego otworu klatki piersiowej

TPM
total passive motion

całkowita ruchomość bierna (suma stopni całkowitego zgięcia minus suma stopni całkowitego wyprostu)

TR
relaxation time

czas relaksacji

TS
tendon sheat 

pochewka ścięgna

UCL
ulnar collateral ligament

więzadło łokciowe poboczne stawu MP 1 kciuka

UCTR
ultrasonographically assisted carpal tunnel release

operacja kanalu nadgarstka wsparta USG

UD
ulnar deviation

odchylenie łokciowe

UN
ulnar nerve

nerw łokciowy

VP
volar plate

płytka dłoniowa

VISI
palmar (volar)intercalated segmental instability

dłoniowa niestabilność miedzysegmentalna nadgarstka
 

Jeśli chcesz umówić się z naszym specjalistą chirurgii ręki, wybierz placówkę
Wybierz placówkę
Dane kontaktowe